Om oss

VÅRA TANKAR OM SÄLJ

Sälj handlar om att hjälpa och tillgodose kundernas behov.
Ofta handlar det om att tillfredsställa dolda behov som kunden inte vet att de har och överträffa förväntningar.

Känner du till dina kunders preferenser inför inköp?
Kan du läsa köpsignaler och vet du vad som skapar dem?

I de flesta fall är det en mix av flera olika variabler som avgör.

Vad avgör dina egna beslut för inköp?

  • Pris?
  • Tillgänglighet?
  • Service?
  • Varumärke?
  • Smakpreferens?
  • Begär?
  • Etc?
jonnar_forsaljning

Du känner säkert igen kunder som uttrycker:

Vi har det bra som vi har det.

Vi har inga problem.

Vi har inget behov av det.

Sälj handlar om att övertyga kunder om att göra det de redan gör – på ett bättre sätt. Försäljning ska alltid syfta till win-win (B2C) eller win-win-win (B2B)

Jonnar Business Consulting hjälper er växa och utvecklas ur ett försäljningsperspektiv.