JonnarBloggen

Det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den!

Många företag sköter sina affärer på samma sätt år efter år. Rutiner fastställs och det är lätt att fastna i ”gamla hjulspår”.

Jobbar ert företag reaktivt eller proaktivt?

Vad händer då man lutar sig tillbaka och jobbar reaktivt?

Samma rutiner dag ut och dag in?

Verkligheten visar att omvärlden förändras i hög takt. Omvärlden ser inte likadan ut idag som den gjorde för 2 år sedan. Den ser inte likadan ut idag som den kommer göra i framtiden.

Hur ska förändringar i omvärlden hanteras på ett optimalt sätt för ert företag?
Hur ska ni planera för framtiden och hur säkra kan ni bli på att förutspå vad som kommer hända?

JONNAR Business Consulting hjälper er att skapa en organisation som skapar tillväxt och som istället för att reagera på omvärldens förändringar jobbar proaktivt och istället är med och skapar förändringen. För det bästa sättet att förutspå framtiden är att skapa den.

Vill ni ha ett företag som skapar framtiden?
Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

OUTSOURSA INTE FÖRSÄLJNINGEN!

Det finns företag som menar att de ska hjälpa er med försäljningen och att det finns många fördelar med att outsourca försäljningen. Det är en dålig ide!

Ett företag som vill växa måste vara kund fokuserat. Det sätter kunden i centrum och alla som jobbar på företaget förstår vad sälj är och jobbar aktivt med försäljning. Det är inte bara säljavdelningen som ska förstå och jobba med försäljning. Alla bör ha försäljningsfokus.

För att kunna sätta kunden i fokus måste ni förstå kundens behov.

Låt inte ett annat företag styra eran viktigaste resurs; era kunder!

Utbilda istället er personal så att de förstår vad försäljning är så att alla kan hjälpa till att skapa tillväxt!
Vi erbjuder er utbildningar: http://jonnar.se/tjanster/

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

KOMMUNIKATION

Genom att ha fokus skapas tydlighet. Tydlighet underlättar affärer.

Vad kommunicerar du till dina kunder?

Vad vill du förmedla & varför?

Hur förmedlar du ditt budskap?

Vi hjälper dig att skapa en tydlig salespitch och ett fokus på att skapa affärer.

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

DISTINCT

Many small and medium-sized companies say that they are selling something complicated and therefore it is difficult to increase their sales.

One of the most common mistakes that hamper sales are complicating one’s own business. If you cannot concretize what you sell, you are not clear to customers. Vagueness hammer sales.

Among the most important to create sales is to be concrete. To have clarity in your communication and a simple and distinct sales pitch.

You sell a solution to a need. What need do you solve?

Having a clear sales pitch will increase your sales.

Do you want to learn more or get help to sharpen your sales pitch?

Follow: http://jonnar.se/en/jonnarblog/

For more information please contact us
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

KONKRET

Många små och medelstora företag menar att de säljer något komplicerat och att det därför är svårt att öka sin försäljning.

Ett av de vanligaste misstagen som hämmar försäljningen är när man krånglar till det för sig själv. Om du inte kan konkretisera vad du säljer är du otydlig mot kunderna. Otydlighet hämmar försäljningen.

Bland det viktigaste för försäljning är att vara konkret. Att ha en tydlighet i sin kommunikation och en enkel & distinkt salespitch.

Ni säljer en lösning på ett behov. Vilket behov löser ni?

Att ha en tydlig salespitch kommer underlätta er försäljning.

Vill ni veta mer eller få hjälp med att vässa till er salespitch?

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

FOKUS SKAPAR EFFEKTIVITET

Att ha många bollar i luften har varit ett vanligt uttryck och önskan hos företag då de anställer medarbetare. Men varför? Kan vi verkligen göra mer än en sak på en och samma gång och samtidigt vara effektiva i det vi gör?

Kan vi jobba med flera målsättningar och ändå skapa bästa resultat på snabbaste sätt genom effektivt arbete?

JONNAR Business Consulting möter många företagare som har svårt att hitta fokus eftersom de inte kan prioritera sina arbetsuppgifter just pga att de försöker hålla så många bollar i luften samtidigt att de glömmer bort att bollarna ska träffa målet.

Genom att skapa och följa en affärsplan med en tydlig strategi och delmål skapas fokus på hur målet ska uppnås.

Att hitta fokus är helt avgörande för att nå sina mål och växa och utvecklas.

Känner du igen dig? Har du svårt att hitta fokuset som behövs för att ta din verksamhet vidare?

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0