JonnarBloggen

B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 5

B4B innebär att du istället för att fokusera på att sälja en vara eller tjänst till dina kunder istället arbetar för att din kunds affärer ska gå bättre genom att fokusera på värde.

Skillnaden mellan B2B och B4B är att:
B2B = sälja en vara eller tjänst till sina kunder
B4B = leverera värde som skapar positiva resultat för dina kunder/samarbetspartners

Affärsnyttan måste stå i centrum och här kommer 4 tips för ett skifte från B2B till B4B.
1. Hur väl känner du till orsaken till att dina kunder handlar av er? Fråga vilket värde de får av era produkter och hur ni kan öka det värdet. Prata främst med de stora kunderna för att kunna förmedla kundnyttan till de mindre kunderna.
2. Gå igenom efter sälj aktiviteterna. Uppföljning är viktigt.
3. Hur många återkommande kunder har ni? Hur ser processen ut för återköp? Prenumeration etc?
4. Är ert företag innovativt? Förmågan och viljan att förbättras är viktig vid skifta från B2B till B4B.

Kontakta oss för mer information!

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 4

B4B innebär att du istället för att fokusera på att sälja en vara eller tjänst till dina kunder istället arbetar för att din kunds affärer ska gå bättre genom att fokusera på värde.

Skillnaden mellan B2B och B4B är att:
B2B = sälja en vara eller tjänst till sina kunder
B4B = leverera värde som skapar positiva resultat för dina kunder/samarbetspartners

För att skapa optimalt värde kan man ibland behöva gå utanför budget och deadline. För att skapa värde kan man även tvingas leverera något annorlunda mot originalidén, dvs då originalidén under arbetet förbättrats. Fokus måste alltid vara på affärsnyttan och affärsvärdet.

Affärsvärdet ska stå i centrum!

Kontakta oss för mer information!

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 3

B4B innebär att du istället för att fokusera på att sälja en vara eller tjänst till dina kunder istället arbetar för att din kunds affärer ska gå bättre genom att fokusera på värde.

Skillnaden mellan B2B och B4B är att:
B2B = sälja en vara eller tjänst till sina kunder
B4B = leverera värde som skapar positiva resultat för dina kunder/samarbetspartners

Värde skapas genom samarbeten genom relationer. För att skapa denna typ av relation behövs en hög grad av service-orientering genomsyra organisationen där fokus ligger på att skapa och bibehålla långsiktiga affärsrelationer och genom vilka värde skapas genom win-win-win.
Kontakta oss för mer information!
Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 2

Vi ska fortsätta titta på hur det lönar sig att jobba B4B.

B4B innebär att du istället för att fokusera på att sälja en vara eller tjänst till dina kunder istället arbetar för att din kunds affärer ska gå bättre genom att fokusera på värde.

Skillnaden mellan B2B och B4B är att:
B2B = sälja en vara eller tjänst till sina kunder
B4B = leverera värde som skapar positiva resultat för dina kunder/samarbetspartners

För att skapa värde måste man först börja med att sätta sig in i och förstå sina kunders verksamheter och resultat. (outcome).
För att detta ska fungera behöver du skifta fokus från leverantör/kund till att jobba som samarbetspartners. För att bli en partner krävs en relation. Ni behöver engagera er i och förstå era samarbetspartners dagliga verksamhet.

Kontakta oss för mer information!

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
0

B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 1

Glöm B2B om du vill skapa långsiktigt hållbara affärer!

I några veckor framöver kommer vi skriva om vikten av B4B, Business för Business.

B4B innebär att du istället för att fokusera på att sälja en vara eller tjänst till dina kunder i utbyte arbetar för att din kunds affärer ska gå bättre genom att fokusera på värde.

Skillnaden mellan B2B och B4B är att:
B2B = sälja en vara eller tjänst till sina kunder
B4B = leverera värde som skapar positiva resultat för dina kunder/samarbetspartners

Genom att jobba med B4B säljer du inte längre en vara eller tjänst utan levererar istället genom att förstå din kunds verksamhet och det värde din kund behöver för att skapa positiva resultat.

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
1

FÖRSÄLJNING FINNS ÖVERALLT!

Det spelar ingen roll vad du gör, det finns alltid någon aspekt av försäljning involverad. Även om du inte direkt säljer en produkt (vara eller tjänst) så kan du behöva övertyga någon om något. Det kan handla om att få andra att förstå dina idéer och övertyga andra om att det du ”säljer” är bra.

Om du är VD på ett företag behöver du kunna sälja din vision till medarbetarna och aktieägarna. Medarbetare som förstår försäljning kan bidra till företagets tillväxt och skapa värde för kunderna oavsett om det är en intern eller extern kund.

Försäljning finns även i privatlivet när du till exempel övertygar dina barn att ta på sig regnjackan en regnig dag eller förhandlar med din partner om var ni ska åka på semester. Då säljer du.

JONNAR Business Consulting erbjuder utbildningar & coachning inom försäljning.

Vi har säljutbildningar för alla företag och för alla nivåer inom företaget såsom;
• Säljstrategiskt ledarskap
• Sälj för ”ickesäljande” personal
• Säljutbildningar för toppsäljare
• Säljutbildning för egenföretagare

Kontakta oss för mer information!

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

0
1