FÖRSÄLJNING, PROAKTIVT INTE REAKTIVT

FÖRSÄLJNING, PROAKTIVT INTE REAKTIVT

Att ”släcka bränder” och jobba reaktivt är vanligt förekommande i många företag. För att optimera sin försäljning behöver ni jobba proaktivt inte reaktivt.

Proaktivitet handlar om att föreslå förändringar

* Hitta rollerna. Försäljning handlar om att hjälpa kunder att nå sina mål. Har alla medarbetare på ditt företag förstått sin roll i den processen?

* Utmana kunden. Dagens kunder kräver merförsäljning, de vill ha en mer proaktiv, engagerad, inlyssnande och utmanande leverantör!

* Alla ska vara med. Hur kan kunden få det ännu bättre? Är alla medarbetare på ditt företag med och funderar ut svar på den frågan? ldeer som också kommuniceras till kunden?

Var proaktiv
Att hela tiden komma med förbättringsförslag till kunden gör att kunden uppfattar ditt företag som proaktivt!

Tags:
No Comments

Post a Comment

Jag är inte en robot *