Fokus

DISTINCT

Many small and medium-sized companies say that they are selling something complicated and therefore it is difficult to increase their sales. One of the most common mistakes that hamper sales are complicating one’s own business. If you cannot concretize what you sell, you are not clear...

0
0

KONKRET

Många små och medelstora företag menar att de säljer något komplicerat och att det därför är svårt att öka sin försäljning. Ett av de vanligaste misstagen som hämmar försäljningen är när man krånglar till det för sig själv. Om du inte kan konkretisera vad du säljer...

0
0