B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 5

B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 5

B4B innebär att du istället för att fokusera på att sälja en vara eller tjänst till dina kunder istället arbetar för att din kunds affärer ska gå bättre genom att fokusera på värde.

Skillnaden mellan B2B och B4B är att:
B2B = sälja en vara eller tjänst till sina kunder
B4B = leverera värde som skapar positiva resultat för dina kunder/samarbetspartners

Affärsnyttan måste stå i centrum och här kommer 4 tips för ett skifte från B2B till B4B.
1. Hur väl känner du till orsaken till att dina kunder handlar av er? Fråga vilket värde de får av era produkter och hur ni kan öka det värdet. Prata främst med de stora kunderna för att kunna förmedla kundnyttan till de mindre kunderna.
2. Gå igenom efter sälj aktiviteterna. Uppföljning är viktigt.
3. Hur många återkommande kunder har ni? Hur ser processen ut för återköp? Prenumeration etc?
4. Är ert företag innovativt? Förmågan och viljan att förbättras är viktig vid skifta från B2B till B4B.

Kontakta oss för mer information!

Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

No Comments

Post a Comment

Jag är inte en robot *