B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 3

B4B, BUSINESS FÖR BUSINESS DEL 3

B4B innebär att du istället för att fokusera på att sälja en vara eller tjänst till dina kunder istället arbetar för att din kunds affärer ska gå bättre genom att fokusera på värde.

Skillnaden mellan B2B och B4B är att:
B2B = sälja en vara eller tjänst till sina kunder
B4B = leverera värde som skapar positiva resultat för dina kunder/samarbetspartners

Värde skapas genom samarbeten genom relationer. För att skapa denna typ av relation behövs en hög grad av service-orientering genomsyra organisationen där fokus ligger på att skapa och bibehålla långsiktiga affärsrelationer och genom vilka värde skapas genom win-win-win.
Kontakta oss för mer information!
Följ: http://jonnar.se/jonnarbloggen/

Kontakta oss för mer information:
info@jonnar.se
+46 70 721 21 91

No Comments

Post a Comment

Jag är inte en robot *